dobrna zgoraj slocro

A A A

Prebivalce vsake države in njihovo življenjsko okolje ogrožajo številne nevarnosti (poplave, potresi, vojne, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, vremenske ujme, itd.), ki lahko uničijo velik del družbenega proizvoda, mnogokrat pa terjajo tudi življenja.
Država Slovenija je sprejela obvezne smernice za organiziranje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni, ki predvideva razvoj zaščite in reševanja kot samostojni sistem s ciljem zmanjševanja nesreč in njihovih posledic. Navedeni sistem zaščite in reševanja temelji na odgovornosti države in občin za organiziranje in izvajanje zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Medtem ko država skrbi za sistemsko urejanje področja zaščite in reševanja, izobraževanje, raziskovalno delo, uresničevanje nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so občine odgovorne za neposredno uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za organiziranje in izvajanje pomoči in reševanja. Za realizacijo navedenih nalog občine ustanovijo ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE. Štab civilne zaščite v Občini Dobrna je bil ustanovljen v januarju 2000.

Člani štaba civilne zaščite:
1. STANISLAV BOŽNIK, poveljnik Civilne zaščite Občine Dobrna, Vrba 13, Dobrna,
2. DRAGO PUNGARTNIK, namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Dobrna, Lokovina 36, Dobrna,
3.VSAKOKRATNI POVELJNIK PGD DOBRNA - TRENUTNO ALEŠ HREN- za člana štaba za požarno varnost
4. VLADO OLENŠEK, član štaba za tehnično reševanje, urejanje prostora in druge gradbeno tehnične posege v prostor za potrebe zaščite in reševanja, Zavrh nad Dobrno 21 d, Dobrna,
5. PAVEL ŽUŽEK, član štaba za logistiko in oskrbo, Klanc 71, Dobrna.

Za zagotavljanje požarne varnosti občanov, delovanje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni občine vsako leto s proračunom predvidijo potrebna sredstva.
Od leta 2000, ko je bil ustanovljen Štab civilne zaščite, si prizadevamo zagotoviti ustrezno usposobljenost štaba za delovanje v primeru nesreč večjih razsežnosti in zagotoviti osnovno osebno opremo ter druga potrebna sredstva za avtonomno delovanja Štaba CZ.
Vsa operativna materialna in druga sredstva civilne zaščite bomo v Občini Dobrna zaradi sinergijskih učinkov in ekonomičnosti združevali s sredstvi požarne varnosti

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30