Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2019
 
Odlok o proračunu za leto 2019 (Ur.l. 16/2019, dne 15.3.2019)
Splošni del proračuna za leto 2019
Posebni del proračuna za leto 2019
Obrazložitve proračuna za leto 2019
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt OU
Kadrovski načrt RO
Proračun Občine Dobrna za leto 2019 po funkcionalni klasifikaciji
Proračun Občine Dobrna za leto 2019 po programski klasifikaciji
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019
 
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2019 

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2019 (Ur.l. 48/2019, dne 2.8.2019)

Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 1. rebalansa

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji