Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2018
 
Odlok o proračunu za leto 2018 (Ur.l. 75/2017, dne 22.12.2017)
Splošni del proračuna za leto 2018
Posebni del proračuna za leto 2018
Obrazložitve proračuna za leto 2018
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt UO
Kadrovski načrt RO
Proračun Občine Dobrna za leto 2018 po funkcionalni klasifikaciji
 
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2018 

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (Ur.l. 32/2018, dne 11.5.2018) 

Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 1. rebalansa

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

 
2. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2018 

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (Ur.l. 74/2018, dne 23.11.2018)

Splošni del

Načrt razvojnih programov

Posebni del

Obrazložitev 2. rebalansa

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Odhodki po programski klasifikaciji

 

Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2018 (Ur.l.št.25 z dne 19.4.2019)

Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2018