Natisni

Od zahoda proti vzhodu se Karavanke jezičasto zaključujejo v gorski masiv, ki mu pripada osrednje mesto v severovzhodni Sloveniji - Paški Kozjak.

Stisnjen v dve slemeni, kakor dve gubi, porasel z bogatimi gozdovi in prekrit s travnatimi planotami v svojih razpotjih radovednemu popotniku odkriva etnološke bisere nekdanjih časov ter bogastvo živalskega in rastlinskega sveta. Med drevesnimi vrstami se v mešanem gozdu izmenjujejo bukev in jelka, smreka in gaber, bor in breza.

Najvišji vrh severnega slemena je Basališče (1272 m), južnega pa nekoliko nižji Špik. Travnate planote pogosto ne poznajo kose, na njih so se včasih pasle ovce, danes pa le še redko tudi govedo. Najvišji vrh Občine Dobrna je Štrukljev vrh, ki meri 1227 m.