Natisni
 
Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2011
 
ZLATI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2011 je prejelo:
Društvo upokojencev Dobrna
ob 60. obletnici neprekinjenega delovanja društva na področju reševanja problematike starejših občanov in občank in za vpetost v družbeno življenje Občine Dobrna.
 
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2011 je prejel:
JVIZ OŠ DOBRNA
ob jubileju pomembnih mejnikov v razvoju šolstva na Dobrni, ki so dali temeljno popotnico znanja številnim generacijam, za predanost pedagoškemu delu in dosežke na področju raziskovalnih dejavnostih, projektnega dela in nadstandardnih programov, v katerih se mladi navajajo na vseživljenjsko učenje.
 
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2011 so prejeli:
Jože Polenek
za izjemno bogato zbirko starin, ki pričajo o življenju podeželja v preteklosti in za osebni prispevek k pestrosti turistične ponudbe in ohranjanju kulturne dediščine v Občini Dobrna,
Albina Rebernik
za 20 let zavzetega izpolnjevanja nalog gasilke, za mentorstvo članicam- pionirkam in za odgovorno opravljanje funkcij v organih PGD Dobrna,
Miroslav Rošer
za osebni prispevek k razvoju gasilske dejavnosti v občini na tekmovalnem in operativnem področju ter pri delu v organih PGD Dobrna.
 
ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2011 SO BILA PODELJENA:
PLANINSKEMU DRUŠTVU DOBRNA
za desetletno delo v Občini Dobrna, za ohranjanje sožitja med človekomin naravo ter za vnašanje planinskega duha med mlade.
MIROSLAVU JAKOPU
za večkot 20-letno pot samostojnega podjetnika ter zauspešno uveljavljanje na domačem in na zahtevnem evropskem trgu.