dobrna zgoraj slocro

A A A

Board Meeting SM 1

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v torek, 12. 02. 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.   Potrditev zapisnika  2. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.   Obravnava predloga Proračuna Občine Dobrna za leto 2019 in predloga Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2019.

3.   Obravnava osnutka Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna.

4.   Obravnava osnutka Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dobrna.

5.   Predlog Sklepa o brezplačnem prenosu zemljišča.

6.   Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi.

7.   Pobude in vprašanja.

8.   Razno.

Prijazno vabljeni!

 

Priloge:

1 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2019

2 - Splošni del predlog 2019

3 - Posebni del predlog 2019

4 - NRP 2019-2022

5 - Predlog obrazložitve Proračuna 2019

6 - Gradivo za 3. redno sejo

7 - Kadrovski načrt - Občinska uprava 2019-2020

8 - Kadrovski načrt RO 2019 - 2020

 

Zapisnik 3.redne seje

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30