Natisni

Spoštovani,

 

Vljudno vas vabimo na konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v sredo, 5. decembra 2018, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

 

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.   Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta.

2.   Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.

3.   Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana.

4.   Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.

5.   Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.

6.   Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

 

Prijazno vabljeni!

Gradivo za konstitutivno sejo

Zapisnik