Natisni

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v torek, 8. novembra 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

 

Predlog dnevnega reda:

 

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.    Potrditev zapisnika  14. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.    Obravnava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Dobrna.

3.    Obravnava osnutka Proračuna Občine Dobrna za leto 2017 in osnutka Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2017.

4.    Predlog kandidata za člana predstavnika Občine Dobrna v nadzornem svetu družbe Vodovod-kanalizacija,  javno podjetje, d.o.o. Celje.

5.    Predlog kandidata za člana predstavnika Občine Dobrna v nadzornem svetu družbe Simbio, d.o.o. Celje.

6.    Stališče Občine Dobrna do vpisa pravice do pitne vode v ustavo RS.

7.    Občina brez tajnih sporazumov.

8.    Pobude in vprašanja.

9.    Razno.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

 

 

Zapisnik 15. redne seje