dobrna zgoraj slocro

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v torek, 8. novembra 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

 

Predlog dnevnega reda:

 

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.    Potrditev zapisnika  14. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.    Obravnava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Dobrna.

3.    Obravnava osnutka Proračuna Občine Dobrna za leto 2017 in osnutka Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2017.

4.    Predlog kandidata za člana predstavnika Občine Dobrna v nadzornem svetu družbe Vodovod-kanalizacija,  javno podjetje, d.o.o. Celje.

5.    Predlog kandidata za člana predstavnika Občine Dobrna v nadzornem svetu družbe Simbio, d.o.o. Celje.

6.    Stališče Občine Dobrna do vpisa pravice do pitne vode v ustavo RS.

7.    Občina brez tajnih sporazumov.

8.    Pobude in vprašanja.

9.    Razno.

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

 

 

Zapisnik 15. redne seje

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30