dobrna zgoraj slocro

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v torek, 19. julija 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

 

Predlog dnevnega reda:

 

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.      Potrditev zapisnika  13. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.      Predlog dviga ekonomske cene programov v Vrtcu Dobrna.

3.      Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrna za leto 2016.

4.      Pobude in vprašanja.

5.      Razno.

 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

 

Zapisnik 14. redne seje

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30