dobrna zgoraj slocro

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v četrtek, 24. marca 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.    Potrditev zapisnika  11. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.    Poročilo o delu skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2015.

3.    Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015 in cilji delovanja v letu 2016.

4.    Dopolnitev Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2016 in načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2016.

5.    Obravnava 1. rebalansa proračuna Občine Dobrna za leto 2016 in Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016.

6.    Pobude in vprašanja.

7.    Razno.

 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

 

 

 

 

 

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30