dobrna zgoraj slocro

Spoštovani,

vabimo vas na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v četrtek, 10.12.2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.    Potrditev zapisnika  9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.    Obravnava Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna.

3.    Obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

4.    Povišanje cene storitve pomoči na domu za območje Občine Dobrna.

5.    Obravnava 2. rebalansa proračuna Občine Dobrna za leto 2015 in Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015.

6.    Obravnava Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2016 in obravnava načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2016.

7.    Obravnava Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 in Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016.

8.    Sprejem Letnega programa kulture v Občini Dobrna za leto 2016.

9.    Sprejem Letnega programa športa v Občini Dobrna za leto 2016.

10.  Sprejem Letnega programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje

           programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2016.

11.  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Celju.

12.  Pobude in vprašanja.

13.  Razno.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

 

Zapisnik 10. redne seje

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30