dobrna zgoraj slocro

Spoštovani,

vabimo vas na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v četrtek, 19. 11. 2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

Predlagani dnevni red:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.      Potrditev zapisnika  8. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.      Potrditev zapisnika  2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

3.      Opredelitev do vloge za dodelitev koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju družinske medicine v Občini Dobrna.

4.      Obravnava osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna.

5.      Obravnava osnutka Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 in osnutka Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016.

6.      Pobude in vprašanja.

7.      Razno.

 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Zapisnik

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30