dobrna zgoraj slocro

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v četrtek, 24. septembra 2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika  7. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.    Potrditev zapisnika  1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

3.    Opredelitev do vloge za dodelitev koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju družinske medicine v Občini Dobrna.

4.    Obravnava Pravilnika o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Občine Dobrna.

5.    Pristop k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov in Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Dobrna.

6.    Dopolnitev letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2015 in obravnava načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2015.

7.    Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna.

8.    Sklep o preklicu Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna.

9.    Pobude in vprašanja.

10.  Razno.

 

 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

Zapisnik 8. redne seje

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30