Natisni

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v sredo, 6. novembra 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dobrna. 

Board Meeting SM 1

 

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.   Potrditev zapisnika  8. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.   Predstavitev pobude za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak.

3.   Obravnava predloga Proračuna Občine Dobrna za leto 2020 in predloga Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020.

4.   Pobude in vprašanja.

5.   Razno.

 

Vabilo in gradivo

Predlog Proračuna Občine Dobrna za leto 2020

Obrazložitev Proračuna Občine Dobrna za leto 2020