dobrna zgoraj slocro

A A A
1. SVETNIKI - 8 članov  
Priimek in ime Status
Gal Branka  svetnica
Horjak Kravos Vera svetnica
Lugarič Jože svetnik
Arlič Alenka svetnica 
Šibanc Danijel svetnik
Brecl Branko svetnik
Božnik Stanislav svetnik
Ramšak Branko svetnik
   
   
2. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - 7 članov
Priimek in ime Status
Gal Branka predsednica
Horjak Kravos Vera namestnica
Lugarič Jože član
Žejav Ivan član
Šibanc Danijel član
Zaponšek Mojca članica
ravnatelj OŠ Dobrna, g. Marko Šteger član
   
   
3. ODBOR ZA MALO GOSPODARSTVO IN OBRT - 5 članov
Priimek in ime Status
Ramšak Branko predsednik
Božnik Stanislav namestnik
Felicijan Bojan član
Horjak Kravos Vera članica
Tašler Jaroslav član 
   
   
4. ODBOR ZA FINANCE IN OBČINSKO PREMOŽENJE - 5 članov 
Priimek in ime Status
Šibanc Danijel predsednik
Božnik Stanislav namestnik
Lugarič Jože član
Pungartnik Drago član
Slakan Primož član
   
   
5. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO - 9 članov 
Priimek in ime Status
Lugarič Jože predsednik
Božnik Stanislav namestnik
Brecl Branko član
Ramšak Branko član
Arlič Alenka članica
Šibanc Danijel član
Gal Branka članica
Horjak Kravos Vera članica
Olenšek Andrej član
   
   
6. ODBOR ZA TURIZEM, KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA - 9 članov 
Priimek in ime Status
Brecl Branko  predsednik
Javornik Marta namestnica
Gal Branka članica
Lugarič Jože članc
Božnik Stanislav član
Ramšak Branko član
direktorica ZTŠK Dobrna, ga. Marija Švent članica
predstavnik Term Dobrna d.d. član
predstavnik Turističnega društva Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer, predsednica  član 
   
   
7. NADZORNI ODBOR OBČINE DOBRNA - 5 članov 
Priimek in ime Status 
mag. Žerjav Vlasta predsednica
mag. Stropnik Uroš  namestnik
Špegel Sonja članica
Repas Stanka članica
Čerenak Mateja članica
   
   
   
II. KOMISIJE IN SVETI OBČINE DOBRNA
   
   
8. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE DOBRNA  
Priimek in ime Status 
Sluga Danijel predsednik
Lipičnik Ivan namestnik
Švent Janez član
rajonski policist PP Celje, g. Danilo Ungar član
ravnatelj Osnovne šole Dobrna, g. Martko Šteger član 
vodja MIR Vojnik, mag. Nataša Kos članica
poveljnik PGD Dobrna, g. Aleš Hren član 
   
   
9. KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA OBČINE DOBRNA
Priimek in ime Status
Krajnc Stanislava predsednica
Dobovičnik Marjana namestnica
Kos Irena članica
Žerjav Ivica članica
Gal Branka članica
   
   
   
11. KOMISIJA ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOM OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANU
Priimek in ime Status
Arlič Alenka predsednica
Horjak Kravos Vera članica
Lugarič Jože članica
   
   
12. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA
Priimek in ime Status
Gal Branka predsednica 
Lugarič Jože član
Brecl Branko član
Ramšak Branko član
Božnik Stanislav član
   
   
13. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Priimek in ime Status
Horjak Kravos Vera predsednica
Šibanc Danijel namestnik
Arlič Alenka članica
Božnik Stanislav član    
Lugarič Jože član
   
   
14. PODŽUPAN OBČINE DOBRNA  
Priimek in ime Status
Božnik Stanislav podžupan
   
   
15. POOBLAŠČENEC OBČINE DOBRNA ZA PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
Priimek in ime Status
Gal Branka  svetnica
   
   

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30