Natisni

grb izrez

Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja.

 

Občina, ki zadosti vsem pogojem navedenega ukrepa pridobi listino ''Občina po meri invalidov'.

 

Občina Dobrna je k projektu pristopila v letu 2015.

Do sedaj so bile izvedene naslednje aktivnosti:

—Predstavitev diplomskega dela ge. Anje Jesenšek (februar 2015)

—Pobuda o vključitvi Občine Dobrna v projekt (Medobčinsko društvo delovnih invalidov MDDI Celje – marec 2015)

—Sprejem sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna o vključitvi v projekt – marec 2015

—Nabor potrebnih ukrepov za lažje premagovanje ovir pri uporabi invalidskega vozička

—Okrogla miza (9.6.2015)

—Sprehod po kraju ( analiza potrebnih ukrepov v kraju)-10.11.2015.

—Promocijska stojnica z meritvami krvnega tlaka in sladkorja ter anketiranje o položaju invalidov na območju občine (8.5.2016).

—Priprava osnutkov Analize o položaju invalidov v Občini Dobrna in Akcijskega načrta Občine Dobrna s konkretno opredeljenimi nalogami.

—Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 10.3.2016  je bil imenovan Svet invalidov Občine Dobrna. Dopolnitev Sveta invalidov je Občinski svet Občine Dobrna potrdil na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 14.9.2017.

—Občinski svet Občine Dobrna je na 19. redni seji, dne 14.09.2017 sprejel sklep o pripravi Analize o položaju invalidov v Občini Dobrna in Akcijskega načrta Občine Dobrna s konkretno opredeljenimi nalogami.

—15.11.2017 je bilo v Kulturnem domu Dobrna izvedeno delovno srečanje za posredovanje dopolnitev Analize o položaju invalidov v Občini Dobrna in Akcijskega načrta Občine Dobrna s konkretno opredeljenimi nalogami.

—

Analiza o položaju invalidov v Občini Dobrna (potrjeno na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna)

Akcijski načrt Občine Dobrna s konkretno opredeljenimi nalogami (potrjeno na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna)

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za obdobje 2016 - 2017 (potrjeno na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna)

 

Vabilo na delovni sestanek - 3.4.2018

Vabilo - Svet invalidov - 3.4.2018

Vabilo - obisk ZDIS Slovenije - 10.4.2018

Vabilo - obisk ZDIS Slovenije - 27.9.2018

Osnutek poročila o izvajanju Akcijskega načrta za leto 2018

 

Dne 16.10.2018 smo prejeli obvestilo o prejemu listine "Občina po meri invalidov" za leto 2018.

 

Občinski svet Občine Dobrna je na 25. redni seji  obravnaval in potrdil Poročilo o izvajanju in realizaciji Akcijskega načrta o uresničevanju enakih možnosti invalidov v Občini Dobrna za leto 2018.

 
 
Vabimo vas, da nam na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. posredujete vaš nabor predlaganih ukrepov, ki se vam zdijo potrebni za lažje bivanje na Dobrni in jih po vašem mnenju moramo vključiti v nastajajočo dokumentacijo projekta.
 
 
 
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje - MDDI Celje vabi k včlanitvi v društvo:
Vabilo - MDDI Celje
 
 
 
 
Koordinatorka projekta Invalidom prijazna občina v Občini Dobrna:
Marija Švent,
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO DOBRNA
ZTŠK Dobrna
Dobrna 1a; 3204 Dobrna
Telefon: 041 851-523
 
 
 
OBVEŠČANJE (OSVEŠČANJE)  MED DRUŠTVI, SODELUJOČIMI V PROJEKTU IN OSTALO ZAINTERESIRANO JAVNOSTJO:
V občinskem glasilu Dobrčan objavljamo prispevke vseh sodelujočih, ki želijo predati nasvete, obvestila in podobne informacije za lažji vsakdan invalidov in ostalih ranljivih skupin. Prispevke pošljite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Glasilo izhaja predvidoma 4 x letno in je posredovano vsem gospodinjstvom v občini.