dobrna zgoraj slocro

A A A

cistilna naprava dobrna

eu logo cn

Občina Dobrna je, poleg dvajsetih drugih občin, vključena v projekt Celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na Povodju Savinje. S predlaganimi izgradnjami kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav se bo prispevalo k izboljšanju površinskih in podzemnih voda, zdravja in življenjskega standarda prebivalcev, gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega razvoja regije in zaščiti naravnih virov.

V mesecu maju 2008 se je za Projekt Celje (1. faza), ki vključuje izgradnjo čistilne naprave Dobrna za 4000 PE in kanalizacijskega sistema v občinah Celje, Vojnik in Štore, v skupni dolžini 3.270 m, podpisala pogodba z izbranim izvajalcem za gradbena dela. Gradbena dela je izvajalo podjetje CM Celje, d.d., nadzor nad deli pa je opravljalo podjetje DDC, d.o.o., iz Ljubljane.

V občini Dobrna je delovala čistilna naprava s 1800 populacijskimi enotami, locirana na levem bregu reguliranega potoka Dobrnice. Z razširitvijo zdraviliških kapacitet in predvidene stanovanjske gradnje se je povečal dotok odpadnih voda, zato se je opravila podrobna analiza in ocenitev, da je potrebno kapaciteto iz 1800 populacijskih enot povečati na 4000. Vezano na navedeno je Občina Dobrna v letih 2008/2009 pristopila k razširitvi in obnovi čistilne naprave Dobrna iz 1800 PE na 4000 PE.

Konec leta 2009 se je zaključila rekonstrukcija čistilne naprave Dobrna iz 1800 PE na 4000 PE. Vrednost investicije je 1,6 mio evrov, svojemu namenu smo jo slavnostno predali 6. junija 2010. V letu 2010 se je izvajalo enoletno poskusno obratovanje, v mesecu novembru 2010 pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, v okviru prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«, ker prispeva k doseganju ciljev v zvezi z okoljem, določenih v okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja-področje voda«. 

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte

   Uradne ure za stranke:
   Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
   Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
   Petek: 8.00 do 12.00

   ID za DDV: SI71772626
   Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
   SI56 0135 5010 0003 171
   Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
   Matična št.: 1358570000

    

   Občina Dobrna
   Dobrna 19
   3204 Dobrna
    
   Tel.: (03) 780-10-50
    
   grb
   Elektronski naslov:
   Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
    
   Poslovni delovni čas uprave:

   ponedeljek od 7.00. do 15.00
   torek od 7.00 do 15.00 
   sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
   četrtek od 7.00 do 15.00 
   petek od 7.00 do 13.30