Natisni

poplava2

Naselje Dobrna, skupaj z zdraviliškim kompleksom, poplavno ogrožata Topliški potok (s pritokom) in potok Dobrnica, v katerega se Topliški potok izliva prav v bližini centra naselja Dobrna. To sta že delno regulirana hudourniška potoka, ki ob vsakem izdatnem nalivu zaradi neustrezne pretočnosti njunih strug poplavljata skoraj celotno naselje Dobrna. Zaradi tega se je občina lotila izvedbe projekta za ureditev protipoplavne zaščite območja pred poplavami. Z ureditvijo protipoplavne zaščite za širši center naselja Dobrna se bo pred visokimi vodami protipoplavno rešilo območje urbanega naselja Dobrne, zavarovani bodo prebivalci, njihovo imetje, kulturna dediščina in imetje gospodarskih subjektov. V sklopu projekta je bila v letu 2009 izdelana projektna in investicijska dokumentacija, v letu 2012 pa so bili izvedeni objekti za povečanje poplavne varnosti Dobrne.

stop view
/
      ozio_gallery_fuerte