Natisni

objekti druzb

Eden glavnih projektov v zadnjih letih je zagotovo prenova in dograditev Osnovne šole Dobrna s prizidkom za kulturni dom in knjižnico, vključno z ureditvijo okolja in opremo. Ta, do sedaj najzahtevnejši projekt, smo v Občini Dobrna pripravljali kar pet let.

Najprej smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki smo jo morali uskladiti še z Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za kulturo RS. Potrebno je bilo mnogo dogovarjanj in usklajevanj, mnogo znanja in energije, da smo pridobili sofinancerski delež resornih ministrstev za različne vsebine, ki so združene v ta projekt.

Pri vstopu v Dobrno je viden prizidek k OŠ Dobrna, v katerem je nova krajevna in šolska knjižnica, kulturni dom, društveni prostori, del novozgrajenih prostorov pa je namenjen tudi šoli. Popolnoma prenovljena pa je tudi stara šolska stavba. V kleti je popolnoma nova šolska kuhinja in jedilnica. Celotna prenova šole je zajemala zamenjavo vseh oken, vodovoda, kanalizacije, centralne napeljave, strehe, fasade, na novo so prepleskani vsi prostori, nova pa je tudi oprema. Z izgradnjo navedenih objektov je Občina Dobrna pridobila pomembno javno družbeno infrastrukturo za širitev in razvoj izobraževalnih, društvenih, kulturnih in drugih, za družbo pomembnih, dejavnosti.

stop view
/
      ozio_gallery_fuerte