Natisni

1 Center Dobrne

Z realizacijo dela ZN Center Dobrna se je uresničila zastavljena vizija razvoja občine. Namenu je predanih 48 novih stanovanj; od teh je občina financirala 5 stanovanj, Stanovanjski sklad Republike Slovenije 11, ostala je Vegrad ponudil za trg. Dobrna pa je bogatejša še za šest poslovnih prostorov, v enem od teh je tudi nova Mercatorjeva trgovina. Poleg stanovanj je občina investirala izgradnjo celotne komunalne ureditve centra Dobrna in zahtevane protipoplavne zaščite. Zgradila se je fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, elektro omrežje nizke in visoke napetosti ter nova trafo postaja, javna razsvetljava, telefonija in plinsko omrežje, novi parkirni prostori, vsa cestna infrastruktura ter novi most. S tem je dolgoročno in trajno rešena celotna infrastruktura ožjega dela centra Dobrne, prav tako pa so zgrajeni komunalni vodi pripravljeni za nadaljno širitev in priključevanje novih porabnikov izven samega centra Dobrne.

stop view
/
      ozio_gallery_fuerte