dobrna zgoraj slocro

A A A

1 Center Dobrne

Z realizacijo dela ZN Center Dobrna se je uresničila zastavljena vizija razvoja občine. Namenu je predanih 48 novih stanovanj; od teh je občina financirala 5 stanovanj, Stanovanjski sklad Republike Slovenije 11, ostala je Vegrad ponudil za trg. Dobrna pa je bogatejša še za šest poslovnih prostorov, v enem od teh je tudi nova Mercatorjeva trgovina. Poleg stanovanj je občina investirala izgradnjo celotne komunalne ureditve centra Dobrna in zahtevane protipoplavne zaščite. Zgradila se je fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, elektro omrežje nizke in visoke napetosti ter nova trafo postaja, javna razsvetljava, telefonija in plinsko omrežje, novi parkirni prostori, vsa cestna infrastruktura ter novi most. S tem je dolgoročno in trajno rešena celotna infrastruktura ožjega dela centra Dobrne, prav tako pa so zgrajeni komunalni vodi pripravljeni za nadaljno širitev in priključevanje novih porabnikov izven samega centra Dobrne.

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte

    

   Uradne ure za stranke:
   Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
   Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
   Petek: 8.00 do 12.00

   ID za DDV: SI71772626
   Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
   SI56 0135 5010 0003 171
   Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
   Matična št.: 1358570000

    

   Občina Dobrna
   Dobrna 19
   3204 Dobrna
    
   Tel.: (03) 780-10-50
    
   grb
   Elektronski naslov:
   Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
    
   Poslovni delovni čas uprave:

   ponedeljek od 7.00. do 15.00
   torek od 7.00 do 15.00 
   sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
   četrtek od 7.00 do 15.00 
   petek od 7.00 do 13.30