Natisni

vezica

Paški Kozjak leži na območju treh občin, kjer Občina Dobrna, Občina Mislinja in Mestna občina Velenje s skupnimi močmi in dogovori rešujejo probleme. Na tem območju je tudi mrliška vežica Paški Kozjak, ki so jo prebivalci območja deloma zgradili, potrebno pa jo je bilo obnoviti in dokončati.
Občina Dobrna, Občina Mislinja in Mestna občina Velenje so v mesecu avgustu 2010 podpisale dogovor in pogodbo, da skupaj pristopijo k obnovi mrliške vežice z okolico na Paškem Kozjaku.
Na objektu so bila opravljena potrebna gradbena dela: obdelava notranjih prostorov, zunanja gradbena dela, fasada, rezervoar za vodo, zunanje stopnice, oporni zid in obdelava balkona ter prekrivanje strehe.
Izvedena so bila potrebna obrtna dela (kleparska dela, keramika, slikopleskarska dela), instalacijska dela (vodovod, prezračevanje in ogrevanje ter elektroinštalacijska dela) ter priključni elektrtični kabel za priključitev objekta na distribucijsko omrežje.

 

stop view
/
      ozio_gallery_fuerte