Natisni

6C8A2116

eu

Operacijo »UREDITEV TRGA DOBRNA - paviljon na južnem delu trga Dobrna« delno financira Evropska unija, in sicer iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi.

 

Splošni podatki o investiciji
Investitor: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
Naziv investicije:

Ureditev trga Dobrna – paviljon na južnem delu trga Dobrna

Namen in cilji investicije: Celovita ureditev trga Dobrna, naravnana na ekonomsko koriščenje jedra in upoštevanje ekoloških in dediščinskih načel.
Lokacija: Naselje Dobrna
Dovoljenje za poseg v prostor: Gradbeno dovoljenje, št. 351-771/2010-9 (0374), izdano s strani UE Celje, dne 10.05.2011, pravnomočno z dnem 22.06.2011
Kratek opis investicije, predviden obseg del: Arhitekturno – urbanistično in hortikulturno urediti trg Dobrna, postaviti objekt paviljonskega tipa in s tem pridobiti ustrezne prostore za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, prostore za delovanje TIC-a in turističnega društva, informacijsko tablo, zemljevid in TV zaslon ter prostore za izposojo koles (ponudba TIC-a). V sklop ureditve trga sodi tudi postavitev urbane opreme.
Pričetek in konec investicije: Začetek gradbenih del februar 2014 – končanje avgust 2014
Vrednost investicije:

292.581,55 z DDV

Financiranje projekta:

Občina Dobrna (57 %) in evropska sredstva (43 %)

-       MKO – ARSKTRP- EKSRP nepovratna sred. = 124.838,68 €

-       Občina Dobrna, lastni vir = 167.742,87 €

Cilji investicije:

Cilj investicije je celovita ureditev trga Dobrna, naravnana na ekonomsko koriščenje jedra in ob upoštevanju ekoloških in dediščinskih načel. Osnovni namen investicije je izboljšati pogoje na območju trga in s tem prispevati k privlačnosti podeželskega okolja oz. trga kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, zlasti turizma, kmetijstva in malega gospodarstva.

V okviru celostne ureditve trga Dobrna se bo na tem območju:                

-       arhitekturno – urbanistično uredilo vaško jedro,

-       hortikulturno uredilo vaško jedro (zasaditev vinske trte),

-       postavila urbana oprema (sedala, pitnik, …),

-       postavil paviljon na južnem delu trga ob občinski stavbi (za potrebe ekološke tržnice, TIC-a, pisarne turističnega društva, izposoje koles preko TIC-a),

-       uredil prostor za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov (eko tržnica),

-       postavila informacijska tabla, TV zaslon in zemljevid občine,

-       uredil prostor za najem koles (ponudba TIC-a),

-       uredil prostor za delovanje TIC-a

-       ustvarilo novo delovno mesto v TIC-u,

-       uredila potrebna komunalna infrastruktura.

Izvajalec gradbenih del:

VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, LJUBLJANA

Vrednost gradbenih del: 242.231,40 € z   DDV
Projektant in izvajalec projektantskega nadzora: Trije arhitekti, projektivni biro, d.o.o. Ljubljana
Strokovni nadzor nad gradbenimi deli: PROPLUS, inženiring, projektiranje, d.o.o. Maribor
Kontaktna oseba:

Marija Švent, tel. 03 780 10 64, 041 851-523; e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

stop view
/
      ozio_gallery_fuerte