dobrna zgoraj slocro

A A A

dobrna projekt kmetijski

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in spletno stran PRP:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

http://www.program-podezelja.si/

Naziv operacije:              UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE ZELENE DOBRNE

Vodilni partner:               OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna

Partnerja:                           Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Dobrna 1a, 3204 Dobrna

                                               Štimulak d.o.o., Dobrna 31, 3204 Dobrna

Kratek opis operacije:

Razvojne potrebe na območju LAS kažejo na potrebo po podpori aktivnostim, ki bodo prispevale k krepitvi osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega okolja, narave in njenih danosti, odgovornem odnosu do varovanja in ohranjanja le tega, zmanjševanje onesnaževanja in negativnih vplivov na okolje. Spodbujajo se aktivnosti in operacije, ki bodo zmanjševale obremenitev okolja.

Na območju Dobrne, na relaciji od centra Dobrne, mimo Term Dobrna, čez območje zdraviliškega parka do zdraviliškega doma, poteka pod starim drevoredom javna razsvetljava starejše izvedbe, ki ne ustreza določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kar je razlog, da bi bilo potrebno, predvsem zaradi varstva okolja in ohranjanja narave, navedeno prenoviti. Na območju prenove javne razsvetljave se nahaja naravna vrednota zdraviliški park, z drevesno naravno vrednoto beli topol. 200 letni park je potrebno skrbno in redno vzdrževati in z njim upravljati. Da bo park še naprej tako mogočen, je potrebno posaditi nove drevesne sadike in mu tako podaljšati življenjsko dobo. Da pa bo vse skupaj res pripomoglo k varstvu okolja in ohranjanju narave, je potrebno v prvi vrsti osvestiti prebivalstvo o pomenu zdravega okolja in narave.

V ta namen namerava občina, v sodelovanju s partnerjema, izvesti ukrepe za varstvo okolja in ohranjanje narave zelene Dobrne, ki zajemajo:

-          prenovo javne razsvetljave ob drevoredu,

-          zasaditev novih dreves,

-          izvedbo izobraževanja širše javnosti,

s čimer se bo zmanjšala obremenitev okolja, prispevalo se bo k varstvu okolja in ohranjanju narave ter pripomoglo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju naravnih vrednot na podeželju ter h krepitvi osveščenosti prebivalstva.

Javna razsvetljava na relaciji od centra Dobrne, mimo Term Dobrna, čez območje zdraviliškega parka, ki je naravna vrednota, do zdraviliškega doma poteka pod starim drevoredom. Javna razsvetljava je starejše izvedbe in je potrebna prenove, saj povzroča svetlobno onesnaževanje, obremenjuje okolje in je energetsko potratna. Nova javna razsvetljava bo izvedena v skladu z zahtevami Uredbe, ki ureja področje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem, in varčnimi LED svetilkami, s čimer bo doseženo zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, energetska učinkovitost JR, varovanje narave in živali, ki jih nočna svetloba moti ter s tem varstvo okolja in ohranjanje narave. Prispevalo se bo k varovanju naravne vrednote zdraviliški park z drevesno naravno vrednoto bel topol, ki je na lokaciji izvajanja operacije.

Naravna vrednota zdraviliški park, ki je kulturno zaščiten in se ponaša z bogato naravno dediščino, se nahaja v neposredni bližini prenove javne razsvetljave in je zelo obiskan s strani domačinov, zdraviliških turistov, dnevnih gostov in ostalih. V sklopu operacije je predvidena zasaditev novih kostanjevih dreves v zdraviliškem parku. Glede na to, da se park ponaša z 200-letno zgodovino, je potrebno park redno vzdrževati, obnavljati in pomlajevati. Tako bi se drevesa nasadila na manjkajočih mestih, kjer so se stara drevesa posušila in jih je bilo zato potrebno podreti. S tem bo park pomlajen, s čimer se mu bo tudi podaljšana njegova življenjska doba. Drevo je naša največja tovarna kisika, čistilec zraka. Sajenje novih dreves je ena izmed oblik okoljevarstvenega delovanja. Drevesa imajo pomembno vlogo pri odstranjevanju ogljikovega dioksida iz ozračja. Prav na območju izvajanja operacije se nahaja tudi drevesna naravna vrednota beli topol, ki zaradi posebnih lastnosti odstopa od drugih dreves v okolici. Odlikujejo ga izjemne dimenzije ter starost. Poleg tega ima rastišče tega drevesa velik ekosistemski pomen, kot bivališče in zatočišče različnih organizmov.

V sklopu operacije bo izvedeno izobraževanje širše javnosti na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja naravnih vrednot, s čimer se bo pripomoglo k večji osveščenosti in informiranosti prebivalstva o pomenu zdravega okolja, narave in njenih danosti, varovanja in ohranjanja le-tega.

Vrednost operacije:       57.242,81 € z DDV

Financiranje operacije: do 39.958,93 € iz sredstev CLLD

Evropski kmetijski sklad: Evropa investira v podeželje.

                                               Lastna sredstva: 17.283,88 €

(Občina Dobrna 16.172,88 €, DVU Dobrna 75,00 €, Štimulak d.o.o. 1.036,00 €)

Cilj operacije:                   Cilj operacije je s prenovo javne razsvetljave, novo zasaditvijo dreves in izvedbo izobraževanja širše javnosti v zeleni Dobrni zmanjšati obremenitev okolja, prispevati k varstvu okolja in ohranjanju narave ter pripomoči k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju naravnih vrednot na podeželju in h krepitvi osveščenosti prebivalstva.

Kazalniki:                            Število novo ustvarjenih delovnih mest: 1

                                               Število vzpostavljenih skupnih prostorov

                                               Število izvedenih akcij informiranja in izobraževanja: 1

                                               Število operacij, izvedenih na varovanih območjih: 1

                                               Število podprtih operacij: 1

Dejavnosti za doseganje ciljev: Izdelava projektne dokumentacije

                                                               Prenova javne razsvetljave in strokovni nadzor

                                                               Dobava in zasaditev dreves

                                                               Izvedba izobraževanja

                                                               Informiranje in obveščanje javnosti

Kontaktna oseba:           Urška Vedenik, tel. 03 780 10 52, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30