Natisni

1_Vloga za ureditev cestnega prikljucka na javno cesto

2_Vloga za postavitev turisticne in obvestilne signalizacije ob javni cesti

3_Vloga za gradnjo v varovalnem pasu javne ceste

4._Vloga za prekop ali podboj ter druga dela...javne ceste

5_Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javni cesti

6_Vloga za izdajo proj. pog. za izdelavo proj. dokum. za gradnjo v var. pasu javne ceste

7_Vloga za izdajo soglasja na izdelano proj. dokum. za gradnjo v var. pasu javne ceste

8_Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi izvajanja del

9. Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi prireditve