Natisni

V skladu s 7. členom Odloka o turistični taksi v Občini Dobrna (Uradni list RS št. 70/2005) so osebe iz 2. člena tega odloka dolžne voditi evidenco, predpisano v Zakonu o pospeševanju razvoja turizma, in predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo o plačani turistični taksi najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.

Priložene datoteke:
Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi