Natisni

(94. člena Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06)

- za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi izvedbe javne prireditve
- Na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).

Vloga je v priloženi datoteki:

Priložene datoteke:
Vloga