dobrna zgoraj slocro

A A A

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v ponedeljek, 27. maja 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna. 

Board Meeting SM 1

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.    

1.   Potrditev zapisnika  5. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.   Mnenje Občine Dobrna k imenovanju direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.

3.   Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2019.

4.   Uskladitev poteka občinske meje med Občino Žalec in Mestno občino Celje.

5.   Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi.

6.   Potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2019.

7.   Pobude in vprašanja.

8.   Razno.

Vabilo in gradivo

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30