dobrna zgoraj slocro

                                                                                                              

Board Meeting SM 1Spoštovani,

Vljudno vas vabimo na konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v sredo, 5. decembra 2018, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.   Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta.

2.   Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.

3.   Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana.

4.   Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.

5.   Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.

6.   Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

Prijazno vabljeni!

 

Gradivo za konstitutivno sejo

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30