dobrna zgoraj slocro

A A A

IZJAVA JAV

 

NA DOBRNI OTVORITEV MEDGENERACIJSKE TOČKE V PARKU DOBRNA IN MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

Dobrna, 26. september 2018 – v Zdraviliškem parku Dobrna je bila danes uradno predana svojemu namenu medgeneracijska točka kot novi kotiček za medgeneracijsko povezovanje, druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi.
Otvoritve in druženja so se udeležili predstavniki JVIZ OŠ Dobrna, CUDV Dobrna, stanovalci bivalne enote Doma Nine Pokorn Grmovje, člani različnih društev iz Dobrne, zdraviliški gostje, občani ... Ob dogodku so se tako družili predstavniki vseh ranljivih skupin in predstavniki različnih generacij, s čimer se je prispevalo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin, kar je glavni cilj operacije.
V kulturnem programu so nastopili otroci iz Vrtca Dobrna, Žan iz CUDV Dobrna in pevci Društva upokojencev Dobrna.
Trak so slavnostno prerezali župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, direktor družbe Terme Dobrna, g. Leon Tomašić, direktorica ZTŠK Dobrna, ga. Marija Švent, predsednik Društva vseživljenjskega učenja Dobrna, g. Aleš Štepihar, župnik župnije Dobrna, g. Milan Strmšek in predsednik upravnega odbora družbe Veplas, d.d., g. Franc Vedenik (predstavnik izvajalca).
PREREZ
 
Partnerji na projektu: Občina Dobrna (vodilni partner), Terme Dobrna, d. d., ZTŠK Dobrna in Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna.
Vrednost celotnega projekta je 45.668,41 € in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 29.332,61 €.
Naložbo financirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Občina Dobrna (kot vodilni partner), Terme Dobrna, d.d., ZTŠK Dobrna in Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna.
Cilj operacije: Spodbujene aktivnosti, ki bodo prispevale k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin.
 
Medgeneracijska točka vključuje orodja in naprave za različne starostne skupine ljudi: igrala za otroke (več starostnih skupin), igrala primerna za otroke s posebnimi potrebami, motorična igrala, napravi za fitnes v naravi in naprave za kakovostno razgibavanje predvsem starejših, bolnih in invalidnih oseb ter klopi in brv za posedanja in druženja. S tem so omogočeni pogoji za medgeneracijsko druženje, vadbo, igro … za vse uporabnike.
DRUŽ 
 
Z izvedbo operacije »Medgeneracijska točka v parku Dobrna« so izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin, ustvarjena in zagotovljena je priložnost za širšo udeležbo ranljivih skupin v družbi. Omogočen je prostor za aktivno preživljanje prostega časa, spodbujeno je medgeneracijsko povezovanje, urejen je prostor za druženje, izvajanje različnih aktivnosti, vadbo; o operaciji je izdelana zloženka ... Na enem mestu je urejen prostor, ki bo vseskozi dostopen in brezplačno namenjen različnim starostnim skupinam: otrokom, mladim, ženskam, moškim, osebam s posebnimi potrebami, invalidom, starejšim, skratka vsem zainteresiranim.

mgrt1

 ZLOŽENKA

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30