dobrna zgoraj slocro

A A A

obvestilo2

PREDSTAVITEV PATRONAŽNE SLUŽBE

 

Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni.

Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebe po zdravstveni negi pacienta na njegovem domu, načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu življenja in obnašanja ter opozarja na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvaja zdravstveno - socialno obravnavo posameznika, družine in lokalne skupnosti in je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu. Svetuje glede medicinsko tehničnih pripomočkov (pravilno rokovanje, kateri pripomočki so na voljo), vloge za dodatek za tujo nego in pomoč, pomaga organizirati dostavo hrane na dom, nego in pomoč na domu (povezovanje s Centrom za pomoč na domu), povezuje se s strokovnjaki na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, s CSD, nevladnimi organizacijami (RK, Karitas…).

Postopke zdravstvene nege izvajamo na podlagi delovnega naloga zdravnika (prevezi ran, odvzemi krvi, aplikacija injekcij, klizme in podobno…). Brez delovnega naloga lahko opravimo naslednje preventivne obiske:

· dva patronažna obiska letno pri bolnikih z aktivno tuberkulozo, bolnikih z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji, paraplegikih in tetraplegikih, bolnikih z multiplo sklerozo in cerebralno paralizo, osebah z motnjami v razvoju, invalidih, bolnikih s kroničnimi obolenji in osebah, starih nad 65 let, ki so osamele ali socialno ogrožene);

· patronažne obiske nosečnic, otročnic, otrok.

Izvajamo programirano zdravstveno vzgojo v družini, lokalni skupnosti in skupinah (skupine za samopomoč, klubi in društva, zdravstveno vzgojna predavanja, delo z malo skupino, kot je merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola v krvi, individualna svetovanja).

Za svoje delo smo strokovno usposobljene. Pri vsakem obisku na domu se trudimo, da smo empatične, spoštljive in ohranjamo profesionalen odnos z vsemi, s katerimi delamo.

Zelo dobrodošlo se je izkazalo dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in njenimi prostovoljci, saj nas le - ti opozarjajo na osamele, oslabele, pomoči potrebne osebe.

V teh viharnih časih je najbolj pomembna strpnost, medsebojna pomoč in še tesnejše sodelovanje vseh, ki pomagamo ljudem v stiski.

Z dobro voljo zmoremo vse.

Katja Blatnik

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30