dobrna zgoraj slocro

A A A

DO

Pilotni projekt dolgotrajne oskrbe na Celjskem se zaključuje, uporabniki so zelo zadovoljni

 

Trenutni sistem ne pokriva vseh potreb. Ostaja pa negotovost, kdaj bo dolgotrajna oskrba urejena s sistemskim zakonom

Zdravstveni dom Celje s partnerji Centrom za socialno delo Celje, Javnim zavod Socio in Domom sv. Jožef, že dve leti izvajajo projekt »Vzpostavitev sistemskih storitev izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji«. Projekt se financira iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije. V okviru projekta trenutno oskrbujejo 146 oseb, od tega 2 osebi na območju občine Dobrna. 88 upravičencev še čaka na izvajanje storitev. E-oskrbo (pomoč na daljavo) prejema 56 upravičencev. Oskrbovanci in njihovi svojci so zelo zadovoljni, o čemer pričajo številne pohvale.

Storitve so za uporabnike, vključene v projekt, brezplačne. Med številnimi prejetimi pohvalami uporabniki in njihovi svojci izpostavljajo veliko predanost osebja ter zelo dobro organizacijo dela. Veliko jim pomeni, da kljub vsem težavam, ki jih imajo, lahko zaradi oskrbe na domu ostajajo v domačem okolju. Povejo, da osebje prinaša v njihova življena veliko pozitivne energije, kar je za starejše ljudi, ki so velikokrat osamljeni, izjemnega pomena. Takole so uporabniki izražali svoje zadovoljstvo in pohvale:

»Naša babica močno odklanja oskrbo v domu za starejše, zato je projekt, zlasti pa prijazno in požrtvovalno osebje, ki so duša tega projekta, izredno dobra rešitev, Pomaga in olajša nam svojcem marsikatero tegobo, ki jo prinese starost in bolezen.«

»Želim se zahvaliti za vse, kar ste v tem času storili zame, za vso pozornost v materialnem smislu, predvsem pa hvala vsem, ki se maksimalno trudite z dobro organiziranim delom. Hvala leta vsem, ki mi lajšate bolečine in pomagate pri naporih vsakdana.«

»Vsi skupaj imamo z vašim delom zelo dobre izkušnje (in posledično tudi mnenje ter oceno). Z veliko prizadevnostjo, zanesljivostjo in doslednostjo ter prilagodljivostjo. In seveda empatijo. Še posebej iskrena in topla hvala sestram, ne samo za izvedbo, ampak tudi za vse nasvete in priporočila.«

»Od srca se vam zahvaljujemo. V naše življenje ste nam prinesli veliko pozitivizma, dobre volje. Svoje delo opravljate z dušo in telesom – človeško in prijateljsko.«

»Velika hvala za nego in skrb. Zelo smo zadovoljni. Hvala za psihično pomoč in prijaznost. Vse negovalke so prijazne in zelo pridne. Hvala, ker ste z nami.«

Zaradi velikih potreb po oskrbovanju uporabnikov, je Zdravstveni dom Celje na Ministrstvo za zdravje podal predlog o podaljšanju projekta. Dvoletni projekt, ki se je začel novembra 2018, bi se moral zaključiti 31. 6. 2020. Zdravstveni dom Celje je s pravočasno podano vlogo in pozitivnim odgovorom pristojnega ministrstva doseglo 6 mesečno podaljšanje. S podaljšanjem časovnega obdobja izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe se tako aktivnosti v pilotnem okolju zaključujejo z 31. 12. 2020. Pri ponovni vlogi za podaljšanje obdobja izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe Zdravstveni dom Celje žal ni bil več uspešen.

Kaj bo po zaključku pilotnega projekta z vsemi upravičenci do storitev dolgotrajne oskrbe, ki so sedaj vključeni v pilotno okolje, se v tem trenutku še ne ve.

V pilotni projekt Dolgotrajne oskrbe so se lahko vključili občanke in občani občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, starejši od 18 let, ki zaradi zmanjšanih telesnih in kognitivnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju potrebujejo pomoč. Upravičencem do storitev dolgotrajne oskrbe se je zagotavljalo izvajanje pomoči pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil, storitev za ohranjanje samostojnosti, storitve psihosocialne podpore ter storitve e-oskrbe.

Predstavitveni video o projektu najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Celje, v podmeniju Dolgotrajna oskrba (https://www.zd-celje.si/si/eu-projekti/dolgotrajna-oskrba/).

Cilj pilotnega projekta je testirati nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe in omogočiti primerno dostopnost do oskrbe ter čim daljšo samostojno življenje doma. Trenutno veljavna ureditev zagotavlja največji obseg pomoči tistim osebam, ki so vključene v institucionalne oblike storitev. Osebe, ki so v domačem okolju, pa so v slabšem položaju, saj nimajo dostopa do integriranih storitev.

V Zdravstvenem domu Celje, skupaj s partnerji opažajo, da trenutni sistem ne pokriva vseh potreb iz okolja, kar se kaže s čakalnimi dobami ter pomanjkanjem kadra.

Pomembna ugotovitev pri izvedbi pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi v Celju je spoznanje, da morajo zaposleni, tako iz zdravstvenega kot iz socialnega področja, za celostno obravnavo posameznika, sodelovati enakopravno, sinhrono in v dobrobit upravičenca. Le s skupnim prepletanjem znanja lahko v prihodnje dosežemo celostno obravnavo posameznika.

Organizacija dolgotrajne oskrbe v prihodnje mora biti takšna, da se ljudem/uporabnikom omogoči primerna dostopnost do oskrbe in čim daljšo samostojnost v domačem okolju ter zagotavljanje takšne oskrbe (časovne), ki bo pomenila razbremenitev, oporo in podporo vseh udeleženih v njegovem domačem okolju.

ZD CELJE

CSDDom Sv. JožefJZ SOCIOzd celje podpis email logo 1

thumbnail 1 2020 slika

Slika avti

Pingo

 

 

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30