dobrna zgoraj slocro

A A A

 

OBVESTILO

Za varno uporabo kurilnih naprav je odgovoren uporabnik

Sekcija dimnikarjev pri OZS uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav opozarja, da je treba ob prihajajočim hladnejšim dnevom zagotavljati varno uporabo kurilnih naprav. Treba je poskrbeti, da ne bo prišlo do zastrupitve z dimnimi plini, dimniškega požara ali do prevelikega onesnaževanja okolja z dimnimi plini. V tem času je običajno več dimniških požarov.

V kolikor iz kurilne naprave v dimnik pridejo (pre)visoke temperature dimnih plinov, se lahko katranske obloge v dimniku vnamejo. Večja količina katranskih oblog pa lahko povzroči pregretje dimnika. V kolikor dimniki niso odporni proti dimniškem požaru, niso zgrajeni požarno varno, so poškodovani ali so gorljivi materiali preveč blizu dimnika, lahko pride do prenosa požara na stavbo. Tudi prej kot v 90 minutah, kar mora dimnik pri trdnemu gorivu zdržati.

Kako preprečiti dimniški požar in požar stavbe

Dimniški požar se prepreči tako, da se uporablja kurilne naprave z nizkimi emisijami saj, z visokim izkoristkom ter se kuri zračno suh les ustreznih dimenzij in količin, kot jih določi proizvajalec. Kurilne naprave morajo imeti ustrezno urejen stalen dovod zraka, ne smejo imeti preveliko ali premajhno moč, dimniki morajo biti pravilno dimenzionirani, pri kurilnih napravah na trdno gorivo pa tudi odporni proti požaru katranskih oblog. Odmik gorljivih materialov od certificiranega dimnika določi proizvajalec, sicer pa 40 cm oziroma skladno s tehnično smernico SZPV 407.

Če se v dimniku nabirajo katranske obloge, jih z izbrano dimnikarsko družbo pravočasno odstranite. Nujno pa je treba odstraniti tudi vzroke za nastajanje katranskih oblog. Če do dimniškega požara pride, je pred nadaljnjim obratovanjem kurilne naprave treba opraviti predpisan izredni pregled, da se ugotovi vzroke in se prepreči nadaljnje tveganje.

Ker v praksi uporabnik zelo težko sam razbere vse vzroke za dimniški požar, zastrupitve z dimnimi plini, preveliko onesnaževanje okolja in večjo porabo goriva, je pravilna izbira dimnikarske družbe zelo pomembna. Najnižja cena dimnikarskih storitev zato še ne pomeni najcenejšega izvajalca, saj lahko nestrokovne storitve vodijo v škodljive posledice. V osnovi je za varno uporabo kurilnih naprav odgovoren uporabnik. Zato v sekciji dimnikarjev pozivajo uporabnike naj izberejo ugledno dimnikarsko podjetje, ki zna strokovno svetovati glede izbire, vgradnje in uporabe kurilnih naprav, prav tako pa tudi redno opravlja preglede naprav ter čiščenje; če je potrebno tudi pogosteje, kot je predpisano. Svetujejo tudi, da za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav uporabnik izbere ugledne izvajalce (pečarje in inštalaterje) z obrtnim dovoljenjem.

Spomnimo tudi na nevarnosti zastrupitev z dimnimi plini, kadar kurilne naprave zrak zajemajo iz prostora ali so odvisne od prostora. Če vgradimo nova okna in vrata ali obstoječa zatesnimo, če vgradimo ali zamenjamo kuhinjsko napo ali druge ventilatorje, če vgradimo dodatne kurilne naprave, če odstranimo zračnike ali prezračevalne odprtine, če posegamo v prostor s kurilno napravo, če spremenimo ali vgradimo nov dimnik itd., je treba s pregledom dimnikarske družbe preveriti izpolnjevanje varnostnih pogojev. To je še posebej pomembno pri prenovah stavb, med katere sodijo tudi energetske prenove. Dimnikarja zato s spremembami in posegi seznanite ter mu zaradi varnosti omogočite dostop do vseh delov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Sekcija dimnikarjev pri OZS obžaluje neljube dogodke, povezane z dimniškimi požari in zastrupitvami z dimnimi plini, in spodbuja vse dimnikarje z licenco k odgovornemu, uporabnike pa k rednemu opravljanju dimnikarskih storitev. V kolikor so bile z dimnikarskimi storitvami ugotovljene pomanjkljivosti, naj jih uporabniki čim prej odpravijo. V skrajnem primeru pa kurilne naprave, ki predstavljajo večje pomanjkljivosti, zaradi varnosti ne uporabljajte.

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30