dobrna zgoraj slocro

A A A

 grb dobrna

Občina Dobrna išče ZIDARJA/VZDRŽEVALCA za delo v Režijskem obratu. Od kandidatov se pričakuje srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja izobrazbe gradbene smeri ali katere druge tehnične smeri). Delovno področje ZIDAR je vezano na vzdrževanje in obnovo javne infrastrukture ter izvajanje gradbenih in drugih potrebnih del pri obnovi in gradnji manj zahtevnih objektov.

Delovno področje VZDRŽEVALEC zajema opravljanje tekočih in vzdrževalnih del na objektih in napravah ter javni infrastrukturi, izvajanje zimske službe, urejanje okolja in opreme.

Delovno mesto bo predvidoma na stalnih deloviščih, praviloma v rednem delovnem času. Za dodatne informacije pokličite Zdenko Kumer, na tel. št. 03 780 10 57 ali Martina Brecl, na tel. št. 041 349 722.

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30