dobrna zgoraj slocro

A A A

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v sredo, 17. julija 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dobrna. 

Board Meeting SM 1

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.   Potrditev zapisnika  6. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.   Soglasje ustanovitelja k izvajanju vrst oddelkov ter številu otrok v oddelku za šolsko leto 2019/2020 v Vrtcu Dobrna.

3.   Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrna za leto 2019.

4.   Obravnava 1. rebalansa proračuna Občine Dobrna za leto 2019 in Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2019.

5.   Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2019

6.   Obravnava Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.

7.   Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda JVIZ OŠ Dobrna.

8.   Pobude in vprašanja.

9.   Razno.

 

Vabilo in gradivo za 7.redno sejo

1. Rebalans proračuna 2019

Obrazložitev 1. Rebalansa proračuna

Polletno poročilo

Zapisnik

 

 

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30