Natisni

Priložene datoteke:

Sklepo začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh