Natisni

Priložene datoteke:

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-1

Priloga 1

Priloga 2

Objava Osnutka OPPN Lokovina LO 3-1

Sklep o javni razgrnitivi dopolnjenega osnutka odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1

 

Datum objave: 15.2.2021

Dopolnjen osnutek OPPN Lokovina 

Obrazec za pripombe Word

Obrazec za pripombe PDF

 

Datum objave: 18.3.2021

Občinski podrobni prostorski načrt Lokovina LO 3-1