dobrna zgoraj slocro

MARTIN BRECL
Tel: 03 780 10 50 , Fax: 03 780 10 60
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
martin brecl

Martin Brecl se je rodil 15.10.1957, v Brdcah nad Dobrno, kot tretji otrok v sedemčlanski  družini. Osnovno šolo je obiskoval v Dobrni in nadaljeval šolanje na Srednji tehniški šoli v Celju. Študij gradbeništva je končal ob delu v Komunalnem podjetju Velenje. Leta službovanja v programsko razvojnem oddelku Komunalnega podjetja Velenje, od 1982 do 1998,  dela na področju gradenj, projektiranja, inženiringa in nadzora investicij ter sodelovanje z MO Velenje pri projektih komunalne in druge javno gospodarske infrastrukture so izkušnje, ki so ga strokovno in osebnostno gradile v letih službovanja v Velenju.  Bogate izkušnje iz tega obdobja vseskozi nadgrajuje in jih s sodelavci skozi mnoge realizirane projekte udejanja  v Občini Dobrna,  že od leta 1998.

Z družino živi v Zavrhu nad Dobrno, kjer so si leta 1995 zgradili hišo. Rad hodi v hribe in kolesari, novih moči za delo si nabira tudi ob urejanju okolice doma in igranju košarke. Navdušujejo ga kulinarične posebnosti iz krušne peči, ki jih, za prijatelje, najraje pripravi sam.

Kot župan predstavlja Občino, odgovoren je za usmerjanje in izvajanje celotne razvojne politike občine, vodi občinski svet in skrbi za izvajanje njegovih odločitev, skrbi za gospodarnost in zakonitost dela občinske uprave, javnih služb, skladov in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je občina Dobrna.

V času njegovega županovanja je Občina Dobrna dosegla in v veliki meri presegla pričakovani napredek in razvoj. Dobrna se uvršča med občine z največ pridobljenih nepovratnih sredstev na prebivalca  iz Evropskega sklada za razvoj regij. Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini Dobrna ( 3.130 EUR na prebivalca) je mnogo višja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca) – podatki statističnega urada RS.

Razvoj se udejanja skozi sprejete prostorske dokumente in plane občine. Zgrajeni objekti javnega in družbenega standarda, zgrajena okoljska, gospodarska, komunalna in druga javna infrastruktura  bogatijo življenjsko okolje, izboljšujejo življenje občank in občanov ter pomembno prispevajo k razvoju turizma in gospodarstva v Občini.

Nekateri, v času njegovega županovanja izvedeni projekti in usmeritve razvoja Občine, ki so trajno izboljšali okolje, ki vplivajo na življenje ljudi, na razvoj gospodarstva in turizma v občini:

- 1999  je bil sprejet Prostorski plan Občine Dobrna - Vojnik,

- 2004 je bil sprejet Prostorski plan Občine Dobrna,

- 2012 je bil sprejet OPN  Občine Dobrna,

- sprejeti so bili trije prostorsko izvedbeni načrti za razvoj in turizma v občini Dobrna; LN za Športni kompleks, LN za Novi Grad in ZN za Zdraviliški kompleks,

- in tirje lokacijski načrti za stanovanjsko gradnjo; LN Zavrh, LN Gutenek in LN Zora,

- izgradnja bencinske črpalke v Dobrni,

- izgradnja nove trgovine v Dobrni,

- komplet prenova komunalne infrastrukture v centru Dobrne,

- izgradnja 48 stanovanj in nekaj poslovnih prostorov v centru,

- izgradnja mostu pri Kasnik za varovanje vdora visokih voda v center Dobrne,

- izgradnja čistilne naprave za 4000 PE,

- izgradnja kanalizacije južnega in osrednjega dela Občine,

- izgradnja novega Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna - investicija MDDSZ,

- asfaltiranje okoli 30 km lokalnih cest in javnih poti,

- kompleksna rešitev ravnanja z odpadki v okviru regijskega projekta RCERO Celje,

- širitev športnih igrišč za rekreacijo otrok, mladine in drugih zainteresiranih,

- izgradnja Hajderjevega mosta in ceste v dolžini 300 m, s pločniki in vso infrastrukturo,

- sanacija 26 večjih in manjših plazov in usadov v Občini,

- prenova in dograditev Osnovne šole Dobrna,

- izgradnja šolske knjižnice,

- izgradnja krajevne Knjižnice Dobrna,

- izgradnja Kulturnega doma Dobrna ,

- izgradnja objektov za ureditev potrebne poplavne varnosti centra Dobrne,

- dograditev vodovoda za naselji Zavrh in Vrba,

- izvedba vrtine in dograditev vodovoda za naselja Klanc, Lokovina, Loka , Parož in Dobrna,

- izgradnja novega energetsko učinkovitega vrtca Dobrna,

- izgradnja  6 km kanalizacije ob povodju Dobrnice za priključitev Zavrha in Klanca na ČN,

- izgradnja Paviljona na južnem delu trga, s turistično informacijskim centrom, pisarno turističnega društva, dvema eko tržnicama, pitnikom, infoterminalom in defibrilatorjem,

- izgradnja kanalizacije v Klancu, Dobrni, v Vrbi (del) in Vinski Gorici (skupaj 8 km)  s priključitvijo na ČN,

- obnova vodovoda v Klancu (Pihler),

- obnova vodovoda v centru Dobrne (del),

- obnova vodovoda v Vinski Gorici (južni del),

- obnova obzidja in stopnic do cerkve kot del celostne ureditve centra Dobrne,

- po izjavah turistov ima Dobrna lepo urejene turistične usmerjevalne table ter kolesarske, pohodne in druge tematske poti,

- Dobrna ima nov Turistični vodnik, zemljevid občine, prenovljene info table itd..

 

Kot župan si vseskozi prizadeva, da je občina strokoven in občanom prijazen servis. Ob cilju ljudem prijazne občine, je njegovo delovanje usmerjeno predvsem v projektno delo, v iskanje možnosti in virov za izvajanje projektov želenega razvoja Občine.

V prihodnosti bo Občina Dobrna usmerjena v višanje kvalitete življenja občank in občanov, v zagotavljanje ustrezne komunalne infrastrukture, v razvoj turizma, obrti in podjetništva, v projekte varčne in učinkovite rabe energije, v projekte lokalne samooskrbe in trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja, v projekte zagotavljanja manjkajoče infrastrukture na področju varstva starejših ter izobraževanja, športa in kulture, v ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja za investitorje za gradnjo stanovanj za mlade družine, itd..

 

Nekatere usmeritve in projekti prihodnjega razvoja Občine Dobrna:

- razvoj gospodarstva,  turizma, našega podeželja in kmetijstva

- asfaltiranje in obnova lokalnih cest in javnih poti,

- izgradnja vodovodov za bolj kvalitetno oskrbo naselij Parož , Vinska Gorica,  Brdce in Strmec nad Dobrno,

- nadaljevati z ekološko sanacijo Občine z izgradnjo kanalizacije v Vrbi (del),  v Zavrhu (del), v Lokovini in Loki,

- izgradnja DOLB - daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Dobrni,

- energetska prenova javne razsvetljave v občini,

- izgradnja širokopasovnega omrežja na območjih sivih lis v Občini Dobrna,

- izgradnja regijske kolesarske poti Velenje - Dobrna - Vojnik - Celje,

- ureditev športnih igrišč z izgradnjo večnamenske športne dvorane - v povezovanju s turizmom

- ureditev centra in severnega dela trga,

 - gradnja stanovanj za mlade,

- hostel za mlade v Dobrni,

- izvedba projekta invalidom prijazna občina,

- center medgeneracijske solidarnosti in pomoči z varovanimi stanovanji in bivalnimi enotami za starejše v Dobrni,

- revitalizacije in prenove zdraviliškega parka v Dobrni,

- urejanje kolesarskih, pohodnih, sprehajalnih in drugih tematskih poti v občini,

- obnova trim steze,

- projekti naravne in kulturne dediščine,

- razvoj podeželja in kmetijstva - lokalna oskrba,  

- projekti  življenja ob vodi, kopališča v naravi, knajpova doživetja, adrenalinski park,

- fitnes v naravi z otroškimi igrali, s plezalno steno ter

- prostori za avtodome in kamp prostori, itd...

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
Faks: (03) 780-10-60
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30

 

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?