dobrna zgoraj slocro

Spoštovani,

vabimo vas na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v četrtek, 10.12.2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.    Potrditev zapisnika  9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.    Obravnava Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna.

3.    Obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

4.    Povišanje cene storitve pomoči na domu za območje Občine Dobrna.

5.    Obravnava 2. rebalansa proračuna Občine Dobrna za leto 2015 in Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015.

6.    Obravnava Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2016 in obravnava načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2016.

7.    Obravnava Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 in Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016.

8.    Sprejem Letnega programa kulture v Občini Dobrna za leto 2016.

9.    Sprejem Letnega programa športa v Občini Dobrna za leto 2016.

10.  Sprejem Letnega programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje

           programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2016.

11.  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Celju.

12.  Pobude in vprašanja.

13.  Razno.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

 

Zapisnik 10. redne seje

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
Faks: (03) 780-10-60
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30

 

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?