dobrna zgoraj slocro

trasaeu finance

Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE, na območju Občine Dobrna – Območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanjščica (faza 2)« delno financira Evropska unija, največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

 

Splošni podatki o operaciji
Investitor: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
Naziv operacije: CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE, na območju Občine Dobrna – Območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanjščica (faza 2)
Skrajšani naziv operacije: Izgradnja fekalne kanalizacije - faze 1, 2, 4 in 8
 Predmet investicije: Izgradnja kanalizacije odpadnih komunalnih vod na območju dela naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba v  dolžini 7.954 m, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema priključuje na čistilno napravo Dobrna, ki je v obratovanju.
Vsebinsko področje: Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Dovoljenje za poseg v prostor: Gradbeno dovoljenje, št. 351-131/2012-11 (0367), izdano s strani UE Celje, dne 24.10.2012, pravnomočno z dnem 23.11.2012
Namen in cilji projekta: Namen projekta je zagotoviti 400 občanom dela naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba v Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na obstoječ kanalizacijski sistem Dobrna in na centralno čistilno napravo Dobrna v obratovanju.
Upravljavec: Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
Lokacija: Občina Dobrna, del naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba
Začetek in konec operacije:

Začetek operacije: 23. 10. 2009

Konec operacije:  31. 12. 2015

Vrednost investicije:

1.229.378,64 € z DDV

1.014.902,10 € brez povračljivega DDV

Financiranje projekta:

Občina Dobrna (19,05 %) in evropska sredstva (80,95 %)

-          MGRT - ESRR nepovratna sred. = 821.514,11 €

-          Občina Dobrna, lastni vir            = 193.387,99 €

Splošni cilji projekta:

-       širjenje omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE,

-       prispevanje k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda,

-       zagotavljanje odvajanja komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi,

-       izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda regije,

-       prispevanje k varstvu voda in okolja,

-       izpolnjevanje zakonskih zahtev,

-       zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma),

-       zvišanje kakovosti življenja na področju.

Specifični cilji projekta:

-       zgraditi fekalni kanal v dolžini 7.954 m,

-       urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod v delu naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba,

-       prispevati k izboljšanju kvalitete potoka Dobrnica,

-       prispevati k izboljšanju kvalitete potoka Klanjščica,

-       prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev v delu naselij Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba,

-       omogočiti priključitev obstoječih in na novo načrtovanih objektov ob trasi kanalizacije,

-       ukiniti stare in pretežno pretočne greznice, ki sedaj onesnažujejo podtalnico,

-       izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Pričakovani rezultati:

-       Dolžina zgrajenega kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 7,954 km

-  Število pripravljenih hišnih priključkov: 90

-       Število delno komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim omrežjem: 4

-       Število prebivalcev, ki bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 400

Izvajalec gradbenih del: IPI d.o.o., Rogaška Slatina
Vrednost gradbenih del: 1.144.778,18 € z 22 % DDV
Strokovni nadzor nad operacijo: Proplus d.o.o., Maribor
Projektant in izvajalec projektantskega nadzora: Izvir-plan, d.o.o., Laško
Kontaktni osebi:

Mateja Smrečnik, tel. 03 780 10 53, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Urška Vedenik, tel. 03 780 10 52, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Povezava na spletno stran OU: http://www.mgrt.gov.si/

 

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte

   Uradne ure za stranke:
   Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
   Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
   Petek: 8.00 do 12.00

   ID za DDV: SI71772626
   Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
   SI56 0135 5010 0003 171
   Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
   Matična št.: 1358570000

    

   Občina Dobrna
   Dobrna 19
   3204 Dobrna
    
   Tel.: (03) 780-10-50
    
   grb
   Elektronski naslov:
   Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
    
   Poslovni delovni čas uprave:

   ponedeljek od 7.00. do 15.00
   torek od 7.00 do 15.00 
   sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
   četrtek od 7.00 do 15.00 
   petek od 7.00 do 13.30

    

   Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
   Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?