dobrna zgoraj slocro

vrtec2015

eu finance

Operacijo Vrtec Dobrna je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

Naziv operacije:

VRTEC DOBRNA
Upravičenec:

OBČINA DOBRNA

Dobrna 19, 3204 Dobrna

Upravljavec:

JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBRNA, VRTEC DOBRNA

Dobrna 1, 3204 Dobrna

Predmet operacije:

Vrtec Dobrna

(rušitev obstoječega vrtca – izgradnja energetsko učinkovitega objekta za potrebe 5. oddelkov)

Kratek opis operacije:

Zaradi potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske in tehnološke zastarelosti obstoječega vrtca je Občina Dobrna na mestu obstoječega vrtca zgradila nov vrtec s petimi oddelki. Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09).

Objekt funkcionira kot energetsko učinkovit objekt. Vrtec je zgrajen po kriterijih učinkovite rabe energije. Z izgradnjo vrtca je občina tako zagotovila dodatne prostorske kapacitete za izvajanje predšolskih programov in s tem staršem omogočila ter zagotovila vpis dodatnih otrok v programe predšolske vzgoje.

Občina je pridobila prijazen, za otroke in vzgojitelje prijeten prostor, ki otrokom nudi primerno možnost za vstop v svet odraščanja in jih motivira za nadaljnjo uspešno pot skozi izobraževalni sistem in v poklicno življenje.

Namen in cilji operacije:

Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje 5 oddelkov predšolske vzgoje v Občini Dobrna z zagotovitvijo energetsko učinkovitega objekta, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS št. 93/08 in 47/09).


Cilji investicije so:

-          zagotoviti ustrezne prostore ter s tem pogojev za potrebe varstva in vzgoje otrok z območja, ki gravitira k OŠ Dobrna ter otrok iz sosednjih občin za perspektivno število oddelkov (5),

-          povečanje prostorske kapacitete stavbe s sedanjih 211,92 m2 na velikost potrebnih površin 5-oddelčnega vrtca – 763,80 m2 (brez podstrešja) oziroma 949,80 m2 (z upoštevanjem površin podstrešja),

-          zagotoviti energetsko učinkovit objekt v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08in 47/09), ki bo s svojo arhitekturno zasnovo ustvarjal za otroke in zaposlene prijetno okolje ter prispevati k nižji porabi energije,

-          povečanje vpisa otrok v vrtec za 1 dodatni oddelek, s čimer bo mogoč vpis do največ 90 otrok;

-          dvig zaposljivosti – ustvarjanje novih delovnih mest (2 novi zaposlitvi – v primeru dodatnega oddelka),

-          zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrna,

-          zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev v Vrtcu Dobrna,

-          zagotoviti kvaliteten vzgojni proces,

-          vplivati na razvoj kraja in regije,

-          izboljšati kvaliteto bivanja oziroma prispevati k boljši kakovosti življenja ljudi na obravnavanem območju – tako občine kot celotne regije.

Splošno: Vrtec Dobrna je priključen na toplotno črpalko voda-voda, otrokom najprijetnejše talno gretje je dopolnjeno s stropnim sevalnim hlajenjem, rekuperacija dosega 80 % izkoristek, deževnica je zbrana in uporabljena, centralni nadzorni sistem pa omogoča optimizacijo delovanja vseh sistemov.
Odgovorne osebe:

Odgovorni vodja projekta: Urška Vedenik, univ. dipl. gosp. inž. gradb. (višja svetovalka I za investicije, komunalo ter okolje in prostor na Občini Dobrna)

Za izdelavo projektne dokumentacije: Andrej Mercina, univ. dipl. inž. arh. (Trije arhitekti d.o.o.)

Za izdelavo investicijske dokumentacije: Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad. (Proplus d.o.o.), novelacija: Matija Rovšnik, univ.dipl.ekon. (Elimin d.o.o.)

Velikost površin po izvedbi investicije:

Pritličje: 763,80 m2, mansarda (podstrešje): 186,00 m2, skupaj: 949,80 m2

+ zunanji prostori – 182 m2 (kolesarnica, terase)

Rušitev obstoječega objekta (211,92 m2)

Datum začetka operacije: 18. 1. 2010
Datum zaključka operacije: 31. 12. 2014
Končna vrednost investicije: 1.950.830,20 €
Viri financiranja:

Občina Dobrna: 1.133.287,20 EUR (58 %)

ESRR – EU sredstva: 817.543,00 EUR (42 %)

Izvajalec gradnje:

CM Celje, d.d., Celje

VG5, d.o.o., Ljubljana

Izvajalec strokovnega nadzora: PROPLUS, inženiring, projektiranje, d.o.o., Maribor
Projektant: Trije arhitekti, projektivni biro, d.o.o., Ljubljana
Kontaktna oseba: Urška Vedenik, vodja projekta, tel. 03 780 10 52, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Povezava na spletno stran OU:

http://www.svlr.gov.si/

http://www.mgrt.gov.si/

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte

    

   Uradne ure za stranke:
   Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
   Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
   Petek: 8.00 do 12.00

   ID za DDV: SI71772626
   Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
   SI56 0135 5010 0003 171
   Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
   Matična št.: 1358570000

    

   Občina Dobrna
   Dobrna 19
   3204 Dobrna
    
   Tel.: (03) 780-10-50
    
   grb
   Elektronski naslov:
   Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
    
   Poslovni delovni čas uprave:

   ponedeljek od 7.00. do 15.00
   torek od 7.00 do 15.00 
   sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
   četrtek od 7.00 do 15.00 
   petek od 7.00 do 13.30

    

   Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
   Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?